Witamy w Systemie Rekrutacji On-line Akademii Morskiej w Szczecinie

Zgłoszenia rejestracyjne za pośrednictwem Systemu Rekrutacji On-line odbywają się w sposób ciągły, jednak nie później niż do dnia upłynięcia
wyznaczonych terminów. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego sprawdź interesujące Ciebie informacje: REKRUTACJA 2018/2019

UWAGA!

Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w polityce prywatności. Zapoznanie się z jej treścią jest obowiązkowe.

Przed przystąpieniem do rejestracji przygotuj następujące dokumenty:

  • dowód osobisty
  • świadectwo dojrzałości / ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia szkoły wyższej

Twoja kandydatura na wybraną specjalność zostanie rozpatrzona w procesie rekrutacji pod warunkiem dostarczenia kompletnego zestawu dokumentów.

Pamiętaj, że w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej - w sytuacji gdy Twoja kandydatura na wybrany kierunek wraz ze specjalnością zostanie odrzucona –
w formularzu możesz podać drugi kierunek wraz ze specjalnością, na który zostaniesz przeniesiony(a).
Natomiast jeżeli chcesz równocześnie ubiegać się o miejsce na dwóch odrębnych wydziałach Akademii Morskiej w Szczecinie,
musisz za każdym razem przejść proces rejestracji i dokonać odpowiedniego wyboru.
Do każdej rejestracji należy dostarczyć osobne (kompletne) zestawy dokumentów i uiścić stosowną opłatę.

Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za podanie nieprawdziwych danych.

POPRAWNIE WYPEŁNIJ KAŻDE POLE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
PO JEGO OSTATECZNYM ZATWIERDZENIU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI POPRAWIENIA DANYCH.
KOMISJA REKRUTACYJNA WPROWADZI STOSOWNE POPRAWKI NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH DOKUMENTAÓW.

Wybierz wydział, na którym chcesz się zarejestrować:

1. Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
2. Wydział Mechaniczny
3. Wydział Nawigacyjny